Nalla Nallani Kalla Song Lyrics – Sye Movie

Nalla Nallani Kalla Song Lyrics నల్లానల్లాని కళ్ళ పిల్లా నీ మొగుడయ్యేవాడెల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మా తెల్లారేసరికల్లా నే జిల్లాలన్నీ వెతికి వాడ్నెల్లాగోలాగ తెచ్చి పెళ్లి…

Continue Reading →

Appudappudu Song Lyrics – Sye Movie

Appudappudu Song Lyrics అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇలాగా ఎలాగ.. ఎలాగ… ఎలాగ.. ఎలాగ అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇలాగా ఎలాగ.. ఎలాగ… ఎలాగ.. ఎలాగ అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇంకోలాగా…

Continue Reading →

Oosupodu Song Lyrics – Fidaa Movie

Oosupodu Song Lyrics ఊసుపోదు ఊరుకోదు ఉండనీదు వెల్లనీదు ఇంత ఖైదు నాకిల ఏమిటో… సోయి లేదు సోలనీదు వీడిపోదు చేరి రాదు చింతపోదు నాకిల ఏమిటో……

Continue Reading →