Nalla Nallani Kalla Song Lyrics – Sye Movie

Nalla Nallani Kalla Song Lyrics

నల్లానల్లాని కళ్ళ పిల్లా
నీ మొగుడయ్యేవాడెల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మా
తెల్లారేసరికల్లా నే జిల్లాలన్నీ వెతికి
వాడ్నెల్లాగోలాగ తెచ్చి పెళ్లి చేసేస్తానమ్మా
నల్లానల్లాని కళ్ళ పిల్లా
నీ మొగుడయ్యేవాడెల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మా
తెల్లారేసరికల్లా నే జిల్లాలన్నీ వెతికి
వాడ్నెల్లాగోలాగ తెచ్చి పెళ్లి చేసేస్తానమ్మా

ఎర్రంగా బొద్దుగా ఉంటే చాలా
ఒళ్ళోపెట్టుకు లాలి పాడి జోకొట్టాలా
అడుగులకే మడుగులు వత్తే వాడే మేలా
మీసం మీద నిమ్మకాయలు నిలబెట్టాలా
ఒప్పులకుప్ప వయ్యారిభామ
ముద్దులగుమ్మ చెప్పవే బొమ్మ
ఒప్పులకుప్పకి వయ్యారిభామకి
నచ్చిన మొగుడివి నువ్వేనమ్మా
ఆ.. నేనా.. నీతో సరిపోతానా..

నల్లానల్లాని కళ్ళ పిల్లాడా
నువ్ పెళ్ళాడేదెల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మా
తెల్లారేసరికల్లా నే జిల్లాలన్నీ వెతికి
దాన్నెల్లాగోలాగ తెచ్చి పెళ్లి చేసేస్తానమ్మా
నల్లానల్లాని కళ్ళ పిల్లాడా
నువ్ పెళ్ళాడేదెల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మా

మెత్తంగా పువ్వులా ఉంటే చాలా
మొత్తంగా తానే చేసుకుపోతుండాలా
కులుకుల్లో స్వర్గం చేతికి అందించాలా
సయ్యంటే సయ్యని బరిలో దూకెయ్యాలా
కాళ్ళగజ్జా కంకాళమ్మా
ఎవరోయమ్మా ఖజురహోబొమ్మ
ఇంకెందుకులే దాపరికం
ఆ నచ్చిన పిల్లవు నువ్వేనమ్మా
ఛీ.. నేనా.. నీతో సరిపోతానా..

సిగ్గుల మొగ్గల బూరెలబుగ్గల
నల్లానల్లాని కళ్ళ పిల్లా
నిను పెళ్ళాడేవాడ్నిల్లా ఊరించి ఉడికించొద్దమ్మా
తెల్లారేసరికల్లా మనమెల్లాగోలాగ
మొగుడుపెళ్ళాలై పోయే దారి కాస్త చూపించేయమ్మా

Also, Read about: